گازهای خالص

جهت مصارف خاص مانند آزمایشگاهی و تحقیقاتی نیاز به گازهایی می باشد که اصطلاحاً گاز خالص نامیده می شوند. برای به دست آوردن گاز خالص طی مراحل مختلف میزان ناخالصی های موجود در گاز مورد نظر را تا حد مورد نیاز کاهش می دهند. این ناخالصی ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

1. هیدروکربنها   ( Total hydrocarbons: CnHm )
2. رطوبت (Moisture)
3. اکسیژن (O2)
4. دی اکسید کربن (CO2)
5. ناخالصی های فیزیکی شامل ذرات گرد و غبار، روغن و … (Physical particle impurities)

این ناخالصی ها با استفاده از فیلترهای مخصوص و روشهای مختلف از گاز جداسازی شده و گاز خالص به دست می آید. معمولاً گازهایی که درصد خلوصشان بیشتر از 99/9 % باشد را گاز خالص می نامند.

با توجه به قیمت بالای این نوع گازها و تاثیر آن ها در نتیجه آزمایش ها و تحقیقات علمی، انتخاب تجهیزاتی که برای این نوع گازها مورد استفاده قرار می گیرند بسیار اهمیت دارد تا به هیچ عنوان باعث کاهش خلوص گاز نشوند.

 

لینک های مرتبط:

محصولات: تجهیزات گازهای خالص