تشخیص نشتی رگولاتور

تست نشت گاز رگولاتور در دو مرحله می بایست انجام شود اول در کارخانه توسط سازنده رگولاتور و دوم در زمان نصب توسط کاربر:

تست نشت گاز توسط سازنده:

رگولاتور گازهای خالص می بایست مقدار بسیار کمی نشت گاز از بنده خود داشته باشند. این مقدار را به وسیله گاز هلیم اندازه گیری می کنند. نشت گاز هلیوم برای رگولاتور گازهای خالص باید برابر  scc/sec 1×10-9 (استاندار سانتی متر مکعب بر ثانیه) باشد. این بدان معنی است که مقدار گاز نشت شده از بدنه رگولاتور بعد از 33 سال برابر 1  سانتی متر مکعب می شود.

 تست نشت گاز توسط کاربر:

همواره بعد از نصب رگولاتور باید تمامی اتصالات تست نشت گاز شوند. برای این منظور آب و صابون را به تمامی اتصالات، شیرها و محل نصب گیج ها زده، در صورت مشاهده حباب، در اتصالات نشت گاز وجود دارد. همچنین در صورت استشمام بوی گاز، سریعا سیستم را قطع (Shut Down) کرده و سپس محل نشت گاز باید مشخص شود. 

هیچگاه تلاش نکنید که شیر سیلندر یا رگولاتوری که نشت گاز دارد را تعمیر کنید. همواره جهت تعمیر رگولاتور و شیر سیلندر و… با تامین کننده تجهیزات تماس حاصل فرمایید.

برای نشت یابی گاز به صورت ایمن به موارد زیر توجه نمایید:

اگر در رگولاتور و هوز نشتی یافت شد، ابتدا آن ها را تخلیه فشار کنید. اگر نشت در اتصالات رزوه ای بود، آن ها را باز کرده و محل آببندی را بویسله یک پارچه تمیز، خشک و بدون پرز تمیز نمایید. رزوه ها باید کاملا تمیز و بدون خم شدگی یا زدگی باشند. در صورت خراب بودن اتصالات کاربر باید اتصالات را تعویض کند. سپس دوباره اتصالات را بسته و اجازه دهید گاز وارد سیستم شود.

سپس دوباره اتصالات را تست نموده و در صورت وجود نشت گاز آن ها را علامت زده که از آن ها استفاده نشود و برای تعمیر به تامین کننده تحویل دهید.