طراحی و مشاوره تخصصی جهت احداث آزمایشگاه

(Design & Consultant of Laboratory construction)

ساختمان آزمایشگاه در هر واحد تولیدی از مهم ترین بخش های واحد کنترل کیفی بوده و لزوم آن بسیار حائز اهمیت می باشد. چرا که باعث ارتقای کیفی و کمی تولیدات گشته، توانایی ارائه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش داده و باعث پایین آمدن میزان ضایعات و خرابی دستگاه ها می گردد.

طراحی یک فضای آزمایشگاهی کارآمد، نیازمند درک و شناخت عمیق از فرآیندهای آزمایشگاهی، جریان کارها، استانداردهای ایمنی، تجهیزات، اجزای مرتبط و محصولات می باشد. فضای آزمایشگاه هم از لحاظ زیبایی باید محیطی دلچسب و هم از لحاظ کاری، باید فضایی بهینه و کارآمد داشته باشد.

مزایای سیستم

 • در نظر داشتن الزامات ایمنی در طراحی
 • طراحی استاندارد فضای آزمایشگاه
 • جداسازی و اختصاص دادن فضاهای کاری استاندارد
 • طراحی بر اساس نیازمندی و الزامات کاری مشتری
 • طراحی تمامی بخش های معماری، سیویل، سازه، مکانیک، ایمنی، برق، میزبندی ها و تجهیزات آزمایشگاهی
 • طراحی به روز آزمایشگاه متناسب با دانش و نوآوری های جدید

طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا

شرکت رایتک با کمک تیم متخصص، طراحان و مشاوران مجرب خود، با شناسایی کامل نیاز مشتری، راه حل های جامعی در خصوص طراحی، بهبود و توسعه آزمایشگاه ها با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین المللی و تمامی الزامات ایمنی مرتبط ارائه می دهد. تجربه ما در طراحی آزمایشگاه ها، ایمنی، بازدهی و عملکرد آزمایشگاه شما را تضمین می نماید.

بخش های اصلی در طراحی آزمایشگاه:

 • بخش معماری شامل نقشه های معماری ساختمان، تعیین مصالح ساختمانی و جزئیات اجرایی، طراحی سه بعدی
 • بخش سیویل و سازه شامل دفترچه محاسبات، نقشه های و جزئیات فوندانسیون و سازه ساختمان و محوطه
 • بخش مکانیک شامل مدارک و نقشه های HVAC و لوله کشی آب و فاضلاب و تاسیسات سرمایش و گرمایش
 • بخش ایمنی شامل نقشه های ایمنی و تاسیسات و سیستم اعلان و اطفاء حریق
 • بخش برق شامل مدارک و نقشه های تاسیسات برقی، سیستم روشنایی ساختمان، سیستم برق اضطراری و …
 • بخش طراحی تجهیزات آزمایشگاهی شامل سکوبندی و مبلمان و طراحی سیستم های مرکزی گاز

صنایع مرتبط

صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع فولاد

صنایع فولاد

صنایع دارویی

صنایع دارویی

صنایع خودروسازی

صنایع خودرو سازی

صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع فولاد

صنایع فولاد

صنایع دارویی

صنایع دارویی

صنایع خودروسازی

صنایع خودرو سازی