برچسب سیلندر

سیلندر هر گاز را میتوان بوسیله نوع ساخت سیلندر، رنگ سیلندر و همچنین برچسب نصب شده بر روی سیلندر شناسایی کرد .تمامی سیلندرهای گاز بر اساس استانداردهای بین المللی می بایست دارای برچسب اطلاعات گاز باشند. این برچسب به هیچ عنوان نباید از سیلندر جدا شود و در صورت نداشتن برچسب سیلندر، خریداران نباید سیلندر را از فروشندگان تحویل گیرند.

برچسب سیلندر باید دارای اطلاعات زیر باشد:

1. نام و خلوص گاز.

2. اعداد استاندارد بین المللی که هر عدد نشانگر روش جابجایی، نگهداری و استفاده از گاز و سیلندر آن است.

3. برچسب طبقه بندی گازها.

4. کد گاز و سایز سیلندر. (هر کدام از تولید کنندگان گاز کد گاز و کد سایز سیلندر مخصوص خود را دارند.)

5. محتویات سیلندر در فشار و دمای استاندارد. (15 درجه سانتی گراد و 101.3kPa)

6. فشار پر شده سیلندر در شرایط استاندارد.

7. خطرات اصلی گاز درون سیلندر. (کاربران نباید به این اطلاعات اکتفا کنند و می بایست حتما به MSDS گاز مراجعه کرده و آن را مطالعه کنند.)

8. اطلاعات ایمنی کلی.