طبقه بندی گازها

گازهای سمی:

به گازهایی گفته می شود که سلامت انسان را به خطر بیاندازد و یا باعث مرگ آن شود. در تعریف دیگر گازهای سمی دارای مقدار LC50 (مقدار دز معین از ماده، که باعث مرگ حداقل 50% از گروه حیوانات مورد تست گردد) هستند.

خطرات: باعث مسمومیت و یا مرگ می شوند.

رنگ سیلندر: رنگ های زرد

 

گازهای اشتعال پذیر:

به گازهایی گفته می شود که در هوا و در فشار 101.3 کیلو پاسکال بسوزند.

خطرات: انفجار و آتش سوزی (در مواردی بدون هیچگونه نیروی اولیه مانند گاز سیلان)

رنگ سیلندر: رنگ های قرمز

 

گازهای اکسید کننده:

به گازهایی گفته می شود که هیدروژن ترکیبات را از بین می برند و یا الکترون می پذیرند.

خطرات: افزایش شعله

رنگ سیلندر: رنگ های سیاه، سفید و یا آبی روشن

گازهای بی خطر:

به گازهایی گفته می شود که نه سمی، نه اشتعال پذیر و نه اکسید کننده هستند. در شرایط معمول تمایلی به انجام واکنش شیمیایی ندارند.

رنگ سیلندر: رنگ های قهوه ای، سبز و یا آبی تیره