برچسب سیلندر گاز

برچسب سیلندر گاز

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

برچسب گاز:

گازها خطرات بسیار زیاد و گسترده ای دارند. حتی گازهای خنثی مانند نیتروژن در غلظت های بالا می توانند باعث خفگی و مرگ شوند. همچنین گازها با فشار بالا در سیلندر نگهداری می شوند و این فشار بالا به تنهایی می تواند باعث خسارات جبران ناپذیری شود. به همین دلیل همواره ارائه اطلاعات در ارتباط با خطرات گاز برای کاربران بسیار حائز اهمیت است. یکی از این موارد برچسب سیلندر گاز است. برچسب سیلندر گاز بر روی بدنه ی سیلندر نصب میگردد و باید شامل اطلاعاتی درباره ی خطرات و محتویات سیلندر گاز باشد.

برچسب سیلندر یکی از مهم ترین عوامل شناسایی محتویات درون آن است و نصب آن بر روی سیلندر اجباری است. در صورتی که گازی تهیه کردید و بر چسب سیلندر بر روی آن نصب نبود، خواهشمند است سیلندر را به سازنده برگردانید و در خواست تعویض سیلندر نمایید. اطلاعات بر روی برچسب گاز باید کاملا خوانا باشند و هیچ کدام از اطلاعات نباید بر روی آن محو شوند. همچنین در کنار برچسب گاز، تولید کننده باید به همراه سیلندر، گواهی آنالیز گاز و همچنین گواهی هیدرو تست سیلندر (اگر از تاریخ تولید سیلندر ۵ سال گذشته باشد) را به مصرف کننده تحویل دهد.

چه اطلاعاتی باید بر روی برچسب سیلندر گاز وجود داشته باشد:

اطلاعاتی که بر روی برچسب سیلندر نصب می گردد بر اساس استانداردهای مختلفی مشخص می شود. در هرکشور ممکن است نحوه ارائه و حتی اطلاعات موجود در برچسب متفاوت باشد. اما یکسری از اطلاعات در هر استانداردی اجباری است. اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شده بر اساس استاندارد کشور استرالیا می باشد و شرکت BOC این اطلاعات را ارائه کرده است. در ایران نیز بیشتر این اطلاعات می بایست بر روی برچسب سیلندر موجود باشند.

بر اساس تصویر زیر اطلاعاتی که باید بر روی برچسب سیلندر گاز موجو باشند، به صورت زیر است:

برچسب سیلندر گاز
اطلاعات الزامی بر روی برچسب گاز

۱. نام گاز و گرید گاز (خلوص گاز)

۲. سیستم شماره گذاری ملل متحد جهت نگهداری، حمل و نقل و جابجایی ایمن سیلندر

۳. علامت طبقه بندی گاز

۴. شماره گذاری گاز و کد سایز سیلندر شرکت تولید کننده

۵. حجم گاز در دما و فشار استاندارد

۶. فشار گاز پر شده در شرایط استاندارد

۷. خطرات اصلی گاز

۸. اطلاعات ایمنی کلی

محل نصب برچسب:

محل نصب بر چسب بر روی سیلندرهای تکی و همچنین پالت ها در تصویر زیر مشخص گردیده است. برچسب گاز باید در محلی نصب گردد تا بتوان آن را براحتی مطالعه نمود و همچنین به هیچ عنوان نباید اطلاعات آن در طول زمان محو شود یا از بین برود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص ایمنی سیلندهای گاز، میتوانید ویدیو آموزشی آشنایی با سیلندهای گاز  را مشاهده نمایید.

نویسنده: محسن مسعودی نژاد واحد فنی و مهندسی رایتک پویا / [email protected]

منابع:

مقالات شرکت BOC

مقالات بیشتر