ترازو سیلندر گاز

ترازو سیلندر گاز ساخت شرکت GCE آلمان

این دسته از تجهیزات در اتاق های گاز برای گازهای مایع مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که در گازهای مایع فشار گاز قابل اندازه گیری نبوده از این ترازوها برای مشخص شدن میزان گاز موجود در سیلندر استفاده می کنند.

این ترازوها قابلیت اتصال به سیستم مانیتورینگ را دارند تا در زمان اتمام گاز سیلندر به صورت آلارم به اپراتور اطلاع داده شود.

اطلاعات تکمیلی داخل کاتالوگ موجود می باشد.