فیلتر گاز

فیلتر گاز ساخت شرکت GCE آلمان

از این تجهیزات در مواقعی که خلوص گاز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است مانند دستگاه GC مورد استفاده قرار می گرد.

اطلاعات تکمیلی داخل کاتالوگ مئجود است.