منیفولد افزایش سیلندر

منیفولد افزایش سیلندر ساخت شرکت GCE آلمان

منیفولدهای افزایش سیلندر برای افزایش تعداد سیلندرهای گاز در ورودی پانل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع از منیفولدها به سه دسته تقسیم می شوند:

  • جهت اتصال دو سیلندر
  • جهت اتصال سه سیلندر
  • جهت اتصال چهار سیلندر

لازم به ذکر است این منیفولدها قابلیت تحمل فشار گاز تا ۳۰۰ بار را دارند.

جنس بدنه

Stainless Steel 316

سایز ورودی

NPT 1/4"F

سایز خروجی

NPT 1/4"M