گیج فشار

گیج فشار و کانتک گیج ساخت شرکت GCE آلمان

گیج فشار:

این محصوا برای مشخص شدن میزان فشار بر روی پانل ها و رگلاتور ها مورد استفاده قرار می گیرند.

این گیج ها بنا به نوع گاز دارای جنس های مختلفی می باشند:

  • برنجی
  • برنجی روکش کروم
  • استنلس استیل

لیست انواع گیج ها در کاتالوگ به صورت کامل آمده است.

 

کانتک گیج:

این دسته از گیج ها به وصیله اتصال و ارسال سیگنال به سیستم آلارم به صورت بصری و صوتی مقدار کاهش فشار گاز سیلندر یا اتمام گاز در سیستم گاز رسانی را اطلاع می دهد.

کانتک گیج برای گازهای خنثی، قابل احتراق، اکسید کننده، خورنده و مخلوط های گازی مورد استفاده قرار می گیرد.

حداکثر فشار قابل تحمل این گیج ها  ۳۰۰ بار می باشد.

لیست انواع کانتک گیج ها در کاتالوگ به صورت کامل آمده است.