شیر توپی Ball Valve

  • اطلاعات کامل انواع Ball Valves‌ در کاتالوگ موجود است.

شیر توپی Ball Valve ساخت برند FITOK

شیر توپی Ball Valve یکی از پرکاربردترین تجهیزات در سیستم های نمونه گیری و سیلندرهای نمونه گیری می باشد. بنا به نوع کاربرد و نوع گاز دارای ظاهر،‌جنس و میزان تحمل فشار متفاوتی می باشد.

انواع شیرهای توپی 

  • Trunnion Ball Valves – BF and BFH Series
  • Three piece Ball Valves – BH Series General Application
  • Three piece Ball Valves – BH Series High Pressure Application
  • Metal seated Ball Valves – BM Series
  • One piece Instrument Ball Valves – BO Series
  • Bar Stock Ball Valve – BP Series
  • Hex Bar Stock Ball Valves – Br Series
  • High Performance Ball Valve – BV Series

اطلاعات تکمیلی هریک از مدل ها در کاتالوگ موجود است.