شیر سوزنی Needle Valve

  • اطلاعات کامل انواع Needle Valve‌ در کاتالوگ موجود است.

شیر سوزنی Needle Valve ساخت برند FITOK

شیر سوزنی Needle Valve یکی از پرکاربردترین تجهیزات در سیستم های نمونه گیری و سیلندرهای نمونه گیری می باشد. بنا به نوع کاربرد و نوع گاز دارای ظاهر،‌جنس و میزان تحمل فشار متفاوتی می باشد.

انواع شیره سوزنی

  • Screwed Bonnet Needle Valves
  • Nonrotating-stem Needle Valves
  • Forged Body Needle Valves
  • Integral Bonnet Needle Valves
  • Integral Bonnet Needle Valves
  • Rising Plug Valves
  • Toggle Valves
  • Union Bonnet Needle Valves
  • Outside Screw and Yoke (OS&Y) Needle Valves

اطلاعات تکمیلی هریک از مدل ها در کاتالوگ موجود است.