اتصالات فشتگی Quick Connector

  • اطلاعات کامل انواع Quick Connector‌ در کاتالوگ موجود است.

اتصالات فشتگی Quick Connector ساخت برند FITOK

اتصالات فشتگی Quick Connector در سیستم های نمونه این امکان را به شما می دهد تا به راحتی بتوانید اتصالات را از یکدیگر جدا کنید. از آنجایی که در داخل اتصلالت فشنگی سیستمم قطع و وصل جریان وجود دارد،‌به محض جداشدن این اتصالات جریان سیال به صورت خودکار قطع می شود.

انواع اتصالات فشنگی

  • QC Series
  • QF Series
  • QV Series
  • QM Series
  • QTM Series

اطلاعات تکمیلی هریک از مدل ها در کاتالوگ موجود است.