شلنگ قابل انعطاف گاز استیلن

شلنگ قابل انعطاف استیلن 

شلنگ قابل انعطاف مخصوص گاز استیلن Acetylene High Pressure connection Hoses برای اتصال ورودی پانل های گاز و رگلاتور ها به شیر سیلندر گاز استیلن مورد استفاده قرار می گیرند.

لازم به ذکر است این نوع شلنگ تنها برای گاز استیلن مورد استفاده قرار می گیرد.