منیفولد افزایش سیلندر سری ME

منیفولد افزایش سیلندر مدل ME-1

این نوع منیفولد جهت اتصال یک سیلندر گاز در هر ورودی پانل مورد استفاده قرار می گیرد.

مخصوص گازهای: بی اثر و قابل اشتعال

فشار کاری: 300 بار

تجهیزات جانبی: شیر توپی

 

منیفولد افزایش سیلندر مدل ME-2

این نوع منیفولد جهت اتصال دو سیلندر گاز در هر ورودی پانل مورد استفاده قرار می گیرد.

مخصوص گازهای: بی اثر و قابل اشتعال

فشار کاری: 300 بار

تجهیزات جانبی: شیر توپی

 

منیفولد افزایش سیلندر مدل ME-3

این نوع منیفولد جهت اتصال سه سیلندر گاز در هر ورودی پانل مورد استفاده قرار می گیرد.

مخصوص گازهای: بی اثر و قابل اشتعال

فشار کاری: 300 بار

تجهیزات جانبی: شیر توپی

منیفولد افزایش سیلندر سری ME ساخت شرکت GCE آلمان

منیفولدهای افزایش سیلندر سری ME برای افزایش تعداد سیلندرهای گاز در ورودی پانل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

امنیفولدهای سری ME به سه دسته تقسیم می شوند:

  • ME-1  – جهت اتصال یک سیلندر
  • ME-2  – جهت اتصال دو سیلندر
  • ME-3  – جهت اتصال سه سیلندر

لازم به ذکر است این منیفولدها قابلیت تحمل فشار گاز تا ۳۰۰ بار را دارند و در هر ورودی دارای یک شیر توپی برای قطع و وصل جریان گاز می باشند.

جنس بدنه شیر توپی

برنجی

جنس براکت

Stainless Steel

میزان تحمل فشار

300 بار