منیفولد افزایش سیلندر سری SE Line

منیفولد افزایش سیلندر مدل SE-1

این نوع منیفولد جهت اتصال یک سیلندر گاز در هر ورودی پانل مورد استفاده قرار می گیرد.

مخصوص گازهای:  بی اثر و قابل اشتعال

فشار کاری: 300 بار

 

منیفولد افزایش سیلندر مدل SE-2

این نوع منیفولد جهت اتصال دو سیلندر گاز در هر ورودی پانل مورد استفاده قرار می گیرد.

مخصوص گازهای:  بی اثر و قابل اشتعال

فشار کاری: 300 بار

 

منیفولد افزایش سیلندر مدل SE-4

این نوع منیفولد جهت اتصال چهار سیلندر گاز در هر ورودی پانل مورد استفاده قرار می گیرد.

مخصوص گازهای:  بی اثر و قابل اشتعال

فشار کاری: 300 بار

منیفولد افزایش سیلندر سری SE Line ساخت شرکت GCE آلمان

منیفولدهای افزایش سیلندر سری SE Line برای افزایش تعداد سیلندرهای گاز در ورودی پانل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

منیفولدهای سری ME به سه دسته تقسیم می شوند:

  • SE-1  – جهت اتصال یک سیلندر
  • SE-2  – جهت اتصال دو سیلندر
  • SE-4  – جهت اتصال چهار سیلندر

لازم به ذکر است این منیفولدها قابلیت تحمل فشار گاز تا ۳۰۰ بار را دارند.

جنس لوله های منیفولد

Stainless Steel

جنس براکت

Stainless Steel

میزان تحمل فشار

300 بار