دتکتور گاز

دتکتور گاز یا گازسنج، یکی از انواع تجهیزات ایمنی است که برای تشخیص حضور گازهای سمی یا قابل اشتعال و یا تشخیص میزان اکسیژن محیط استفاده می شود.این دستگاه ها ممکن است بسته به نوع آنها مجهز به یک یا چند نوع سنسور تشخیص گاز باشند.

درصورتیکه در محل کار خود با گازهای خطرناک کار میکنید، برای تامین ایمنی خود، اطرافیان و محل کار خود به تجهیزات آشکارسازی و شناسایی گاز نیاز دارید.
این تجهیزات به شما کمک می کنند که اگر به هر دلیل گاز به فضای کار شما نشت کند، متوجه حضور گاز در اطراف خود شده و اقدامات لازم برای رفع خطر را انجام دهید.
این گازها ممکن است سمی، خفه کننده و یا قابل انفجار باشند.

دتکتورهای گازی در دونوع پرتابل و نصبی ( ثابت ) تولید و استفاده می شوند.

 

 

لینک های مرتبط:

آشنایی با تجهیزات: دتکتورها و گاز سنج ها

تعاریف: مفهوم LEL

محصولات: دتکتورهای گاز SENKO