رگولاتور گاز خالص

همانگونه که در تعریف رگولاتور (رگلاتور) گفته شد، رگولاتور یا مانومتر وسیله ای است که توسط آن فشار بالای گاز در سیلندر یا خطوط گاز را به یک فشار قابل استفاده کاهش می دهند. در رگولاتورهای گازهای خالص می بایست خلوص گاز در عبور از رگولاتور ثابت بماند. جهت حفظ این منظور  یک رگولاتور گاز خالص باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1- میزان نشت بدنه رگولاتور می بایست بسیار کوچک باشد.
2- قطعات داخلی رگولاتورها که با گاز در تماس هستند می بایست کاملاً صاف و صیقلی و الکتروپلیش باشند.
3- کلیه قطعات فلزی و پلیمری مورد استفاده در رگولاتور می بایست با گاز مورد استفاده سازگاری داشته باشند تا واکنشهای شیمیایی و فیزیکی صورت نپذیرد.
4- کلیه قطعات داخلی می بایست طی چند مرحله در حمام التراسونیک شستشو شده و ذرات روغن و گرد و غبار از این قطعات زدوده شوند.
5- در داخل رگولاتور می بایست فضاهای مرده که باعث حبس گاز در آن نقاط می شوند به حداقل برسد.