techconsult

مشاوره فنی

در جهان امروز علم و تخصص در تمام زمینه ها پیشتاز بوده و لازمه هر اقدامی می باشد. در صنعت گاز این مسئله اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند زیرا در صورت اجرای سیستم های غیر استاندارد امکان بروز حوادث غیر قابل جبران وجود دارد. بنابراین جهت رسیدن به این مهم بهترین راه استفاده از تجارب متخصصین در این زمینه می باشد.

شرکت رایتک داشتن علم و تخصص را لازمه پویا بودن و پابرجا بودن در زمینه کاری خود می داند و هموراه تلاش کرده است تا بتواند از لحاظ فنی بروز باشد و همچنین آگاه سازی و آموزش مصرف کنندگان محترم را از وظایف اصلی خود در زمینه سیستم های کنترل گاز می داند. بنابراین یکی از اساسی ترین مراحل فروش و اجرای پروژه ها در این شرکت ارائه مشاوره های فنی میباشد و بدون دریافت اطلاعات کافی و بررسی های فنی هیچگونه اقدامی صورت نمی گیرد.