خدمات پس از فروش

شرکت رایتک پویا بنابر رسالت خویش در راستای همراهی مداوم مشتریان و در جهت بهبود عملکرد تجهیزات و خدمات، اقدام به انجام بازرسی و تعمیرات مختلف در بازه های زمانی مختلف می نماید. لازم به ذکراست تمامی تجهیزات این شرکت دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.ماهیت انجام این بازرسی ها، اطمینان از کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان می باشد.

تعمیرات و بازرسی های دوره ای براساس دستورالعمل ها و استاندردهای تعمیر و نگهداری در دو بخش ذیل انجام می گیرد :

بازرسی دوره ای:
تمامی پروژه های انجام شده توسط این شرکت با توجه با توجه به دستورالعمل های تامین کنندگان و همچنین بنا به نیاز مشتریان توسط تیم های فنی و اجرایی شرکت مورد بازرسی دوره ای قرار می گیرند.

این بازرسی ها شامل موارد ذیل می باشد:

بررسی تمامی تجهیزات نصب شده جهت اطمینان از صحت عملکرد هریک از تجهیزات.
انجام تست های مورد نیاز مطابق با زمان راه اندازی اولیه.
تهیه گزارش های بازرسی و ارا‌ْٔیه به واحدهای ذیربط.
پیگیری گزارشات تا زمان رفع کامل ایرادات سیستم .
تعمیرات:
در صورت بروز هرگونه مشکل در هریک تجهیزات و بنابر درخواست مشتریان،امکان انجام تعمیرات تخصصی توسط تیم خدمات پس از فروش این شرکت چه در زمان گارانتی و چه خارج از زمان گارانتی مقدور می باشد. این تعمیرات توسط تیم متخصص و آموزش دیده صورت می پذیرد.

با توجه به نوع کالا و همچنین مشکلات مربوطه، امکان هرگونه تعمیرات با استفاده از تجهیزات مورد نیاز، تامین قطعات و یا تعویض قطعات مقدور می باشد.

لازم به ذکراست هرگونه تعمیرات در دوره گارانتی مطابق با شرایط گارانتی انجام میگیرد.

۱. محسابات فنی و مهندسی

۲. اعمال الزامات ایمنی (HSE) در طراحی

۳. اعمال تمامی استانداردهای لازم در طراحی

۴. انتخاب تجهیزات بر اساس موارد فوق

۵. طراحی نقشه های اولیه جهت ارائه راه حل فنی به مشتریان

۶. جهت اجرای پروژه، طراحی نقشه های ISO Metric

۷. برنامه ریزی و مدیریت پروژه

۸. پس از اجرای پروژه، ارائه Final Book

۹. آموزش به مشتریان جهت آشنایی با موارد ایمنی و نحوه درست استفاده از تجهیزات

یکی از مهمترین موارد جهت استفاده از تجهیزات گازسنج، کالیبراسیون به موقع و دقیق این تجهیزات می باشد.شرکت رایتک پویا براساس استانداردهای فنی و ایمنی و با استفاده از تجهیزات دقیق، اقدام به کالیبراسیون تجهیزات گازسنج می نماید. لازم به ذکراست علاوه بر کالیبراسیون، امکان تامین تمامی قطعات جانبی گازسنج ها اعم از سنسور، بورد دستگاه ها، باطری و سایر موارد بنا به نیاز مشتریان می باشد.

الزامات شرکت رایتک پویا جهت کالیبراسیون گازسنج ها :

 • استفاده از تیم متخصص و آموزش دیده
 • استفاده از تجهیزات کالیبراسیون با دقت بالا
 • استفاده از گازهای استاندارد
 • مطابق با دستورالعمل های شرکت سازنده

شرکت رایتک پویا ضمن گذراندن دوره های کالیبراسیون در شرکت سازنده و اخذ گواهینامه، مجوز صدور گواهینامه کالیبراسیون برای انواع مختلف دستگاه های گازسنج را از طرف شرکت سازنده دارا می باشد. لازم به ذکر است بنا به درخواست و نیاز مشتریان اخذ گواهینامه کالیبراسیون از شرکت های مورد تایید سازمان استاندارد (ISO 17025) نیز امکان پذیر می باشد.

شرکت رایتک پویا بنابر رسالت خویش در راستای همراهی مداوم مشتریان و در جهت بهبود عملکرد تجهیزات و خدمات، اقدام به انجام بازرسی و تعمیرات مختلف در بازه های زمانی مختلف می نماید. لازم به ذکراست تمامی تجهیزات این شرکت دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

ماهیت انجام این بازرسی ها، اطمینان از کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان می باشد.

تعمیرات و بازرسی های دوره ای براساس دستورالعمل ها و استاندردهای تعمیر و نگهداری در دو بخش ذیل انجام می گیرد :

 1. بازرسی دوره ای:

تمامی پروژه های انجام شده توسط این شرکت با توجه با توجه به دستورالعمل های تامین کنندگان و همچنین بنا به نیاز مشتریان توسط تیم های فنی و اجرایی شرکت مورد بازرسی دوره ای قرار می گیرند.

این بازرسی ها شامل موارد ذیل می باشد:

 • بررسی تمامی تجهیزات نصب شده جهت اطمینان از صحت عملکرد هریک از تجهیزات.
 • انجام تست های مورد نیاز مطابق با زمان راه اندازی اولیه.
 • تهیه  گزارش های بازرسی و ارا‌ْٔیه به واحدهای ذیربط.
 • پیگیری گزارشات تا زمان رفع کامل ایرادات سیستم .
 1. تعمیرات:

در صورت بروز هرگونه مشکل در هریک تجهیزات و بنابر درخواست مشتریان،امکان انجام تعمیرات تخصصی توسط تیم خدمات پس از فروش این شرکت  چه در زمان گارانتی و چه خارج از زمان گارانتی مقدور می باشد. این تعمیرات توسط تیم متخصص و آموزش دیده صورت می پذیرد.

با توجه به نوع کالا و همچنین مشکلات مربوطه، امکان هرگونه تعمیرات با استفاده از تجهیزات مورد نیاز، تامین قطعات و یا تعویض قطعات مقدور می باشد.

لازم به ذکراست هرگونه تعمیرات در دوره گارانتی مطابق با شرایط گارانتی انجام میگیرد.

۱محسابات فنی و مهندسی

۲اعمال الزامات ایمنی (HSE) در طراحی

۳اعمال تمامی استانداردهای لازم در طراحی

۴انتخاب تجهیزات بر اساس موارد فوق

۵طراحی نقشه های اولیه جهت ارائه راه حل فنی به مشتریان

۶جهت اجرای پروژه، طراحی نقشه های ISO Metric

۷برنامه ریزی و مدیریت پروژه

۸پس از اجرای پروژه، ارائه Final Book

۹آموزش به مشتریان جهت آشنایی با موارد ایمنی و نحوه درست استفاده از تجهیزات

شرکت رایتک پویا در راستای جلب رضایت خاطر مشتریان و همچنین تضمین کیفیت کالاها و خدمات قابل ارایه، تمامی کالاهای خودرا از تاریخ تحویل به مشتریان به مدت ۱۲ ماه گارانتی می نماید.

شرکت رایتک پویا متعهد می گردد در این دوره با توجه به شرایط گارانتی، هرگونه مشکل در عملکرد کالا در صورتی که ناشی از ایراد در طراحی (طراحی پایه سازنده و یا طراحی مورد توافق طرفین در قرارداد) ، استفاده از متریال بدون کیفیت و یا ساخت نامناسب باشد، ، بدون اخذ هزینه از مشتری و در اسرع وقت، تعمیر و یا تعویض نماید؛

خدمات قابل ارایه در دوره گارانتی :

 • تعویض کالا
 • تعمیر کالا (در کارگاه رایتک یا در صورت امکان در محل مشتریان)
 • اعزام تیم های اجرایی جهت بررسی خدمات ارایه شده با توجه به درخواست مشتریان