دتکتور گاز پرتابل تک کاناله BMC-2000

BMC-2000 یک دتکتور گاز قابل حمل است که میتوان از آن بمنظور شناسایی میزان کربن هموگلوبین موجود در خون بیماران دچار مسمومیت  استفاده نمود. استفاده عمده از این محصول در مراکز پزشکی به ویژه کلینیک های ترک سیگار می باشد.

دتکتور گاز پرتابل تک کاناله BMC-2000 ساخت شرکت SENKO کره جنوبی

مزیت ها

  • تعیین میزان CO موجود در خون بدون نیاز به نمونه گیری
  • روشی ساده به منظور اندازگیری کربن هموگلوبین خون
  • نمایش همزمان غلظت CO و همچنین درصد کربن هموگلوبین موجود در خون

گاز مورد اندازگیری

CO

نوع اندازگیری

از طریق تنفس با دهان

روش اندازگیری

الکتروشیمیایی