پمپ نمونه گیری گاز SP-Pump 101

پمپ نمونه گیری به وسیله اتصال به یک دتکتور گاز پرتابل، می تواند نشت گاز را هنگام اندازه گیری گاز در منهول های زیر زمینی را بررسی کند.

این پمپ قابلیت اتصال به دتکتور های گاز پرتابل SGT, SGT-P, MGT, SP2nd را دارد.

پمپ نمونه گیری گاز SP-Pump 101 ساخت شرکت SENKO کره جنوبی

پمپ نمونه گیری به منظور شناسایی نشت گاز و محل آن طراحی شده است. این پمپ ها به وسیله اتصال به یک دتکتور گاز پرتابل قابل استفاده هستند.

  • نصب راحت
  • بسیار با دوام
  • بررسی خودکار خفگی
مدل

SP-Pump 101

دبی

حداقل 500 cc/min

دما و رطوبت

20ºC to 50ºC-
95% – 5% RH (بدون کندانس)