کیت تست و کالیبراسیون MGT

کیت تست و کالیبراسیون MGT برای تست و کالیبراسیون دتکتور گاز پرتابل چهار کاناله MGT مورد استفاده قرار می گیرد. از نکات قابل توجه در این دستگاه میتوان به کالیبراسیون همزمان چهار دتکتور اشاره نمود.

کیت تست و کالیبراسیون MGT ساخت شرکت SENKO کره جنوبی

مزیت ها

  • کالیبراسیون دستگاه های کالیبراسیون
  • ذخیر ه گزارشات
  • امکان شخصی سازی تنظیمات