کیت تست و کالیبراسیون SGT

کیت تست و کالیبراسیون SGT برای تست و کالیبراسیون دتکتور گاز پرتابل تک کاناله SGT مورد استفاده قرار می گیرد. نکنه قابل توجه در این دستگاه این است که میتواند به صورت همزمان چهار دتکتور را کالیبره نماید.

کیت تست و کالیبراسیون SGT ساخت شرکت SENKO کره جنوبی

مزیت ها

  • کالیبراسیون دستگاه های کالیبراسیون
  • ذخیر ه گزارشات
  • امکان شخصی سازی تنظیمات