کیت تست و کالیبراسیون SGT

کیت تست و کالیبراسیون SGT ساخت شرکت SENKO کره جنوبی

کیت تست و کالیبراسیون SGT برای تست و کالیبراسیون دتکتور گاز پرتابل تک کاناله SGT مورد استفاده قرار می گیرد. نکنه قابل توجه در این دستگاه این است که میتواند به صورت همزمان چهار دتکتور را کالیبره نماید.

کاتالوگ کیت کالیبراسیون سری SGT

Download