رگلاتورهای نقطه مصرف سری DINSET

رگلاتور نقطه مصرف مدل DINSET SINGLE UNITS 

این نوع رگلاتور برای مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که تنها به یک نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.

مخصوص گازهای: C2H2, C3H8, O2, N2, H2, CH4, Ar, Ar Mix, CO2

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ گیج فشار خروجی/ شیر توپی

 

رگلاتور نقطه مصرف مدل DINSET FLOW 

فشار حروچی در این رگلاتور ثابت بوده و تنها تنظیم جریان (فلو) می باشد.

مخصوص گازهای: N2, H2 Ar Mix

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ فلومتر / شیر توپی

 

رگلاتور نقطه مصرف مدل DINSET DOUBLE UNITS 

این نوع رگلاتور برای مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که به دو نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.

مخصوص گازهای: O2+C2H2, O2+C3H8, O2+Ar, Ar+Ar

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ گیج فشار خروجی/ شیر توپی

 

رگلاتور نقطه مصرف مدل DINSET TRIPLE UNITS 

این نوع رگلاتور برای مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که به سه نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.

مخصوص گازهای: Ar+O2+C2H2 / O2+O2+C2H2 / O2+O2+C3H8 / O2+O2+Ar / O2+Ar+Ar / Ar+Ar+Ar

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ گیج فشار خروجی/ شیر توپی

رگلاتورهای نقطه مصرف صنعتی سری DINSET 

رگلاتور های نقطه مصرف سری DINSET در داخل گارگاه های صنعتی در انتهای خط و محل مصرف قرار می گیرند.

این رگلاتور ها قابلیت تنظیم فشار و فلوی خروجی را دارند. لازم به ذکر است این رگلاتورها برای فلوی متوسط مورد استفاده قرار میگیرد.

  • تک مرحله ای
  • مخصوص گازهای خنثی، اشتعال پذیر، اکسید کننده و ترکیبات گازی
  • ساخته شده جهت گازها تا گرید ۴.۰
  • جهت استفاده در مراکز صنعتی و جوش و ببررش
  • محصوص فلوی متوسط

این رگلاتور های نقطه مصرف به ۴ دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:

  • دسته اول DINSET SINGLE UNITS است و مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که تنها به یک نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.
  • دسته دوم DINSET FLOW است که فشار حروچی در این رگلاتور ثابت بوده و تنها تنظیم جریان (فلو) می باشد.
  • دسته سوم DINSET DOUBLE UNITS است.
  • دسته چهارم DINSET TRIPLE UNITS است.

از رگولاتور های دسته سوم و چهارم زمانی استفاده می شود که نیاز به ۲ یا ۳ نوع گاز به صورت همزمان در محل مصرف باشد.

نحوه تغییر فشار

تک مرحله ای

جنس بدنه

برنجی

جنس دیافراگم

EPDM, NBR

بیشترین فشار ورودی برای گاز اکسیژن

30bar

بیشترین فشار ورودی برای سایر گازها

40bar

جنس براکت

Steel Zn-coated