رگولاتورهای نقطه مصرف فلو بالا سری HF-SET

رگلاتور نقطه مصرف مدل HF S100/S200

این نوع رگلاتور برای مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که تنها به یک نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.

مخصوص گازهای: O2, C2H2, C3H8

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ گیج فشار خروجی/ شیر توپی / امکان اتصال شعله حفه کن

 

رگلاتور نقطه مصرف مدل HF TRIPLE S100

این نوع رگلاتور برای مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که به دو یا سه نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.

مخصوص گازهای: O2, C2H2, C3H8وجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

ماکزیمم فلوی قابل تامین: Cutting Oxygen 100 m3/h – Heating Oxygen 100 m3/h – Fuel gas 20 m3/h

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ گیج فشار خروجی/ شیر توپی / امکان اتصال شعله حفه کن

 

رگلاتور نقطه مصرف مدل HF TRIPLE S200

این نوع رگلاتور برای مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که به دو یا سه نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.

مخصوص گازهای: O2, C2H2, C3H8

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

ماکزیمم فلوی قابل تامین: Cutting Oxygen 200 m3/h – Heating Oxygen 100 m3/h – Fuel gas 20 m3/h

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ گیج فشار خروجی/ شیر توپی / امکان اتصال شعله حفه کن

گلاتورهای نقطه مصرف صنعتی سری HF-SET ساخت شرکت GCE آلمان

رگلاتور های نقطه مصرف سری HF-SET در داخل گارگاه های صنعتی در انتهای خط و محل مصرف قرار می گیرند.

این رگلاتور ها قابلیت تنظیم فشار و فلوی خروجی را دارند. لازم به ذکر است این رگلاتورها برای فلوی بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

  • تک مرحله ای
  • مخصوص گازهای خنثی، اشتعال پذیر، اکسید کننده و ترکیبات گازی
  • ساخته شده جهت گازها تا گرید ۴.۰
  • جهت استفاده در مراکز صنعتی و جوش و ببررش
  • محصوص فلوی بالا

این رگلاتور های نقطه مصرف به ۴ دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:

  • دسته اول HF S100/S200 است و مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که تنها به یک نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.
  • دسته دوم HF TRIPLE S100 است
  • دسته سوم HF TRIPLE S100 است.

از رگولاتور های دسته دوم و سوم زمانی استفاده می شود که نیاز به ۲ یا ۳ نوع گاز به صورت همزمان در محل مصرف باشد.

نحوه تغییر فشار

تک مرحله ای

جنس بدنه

برنجی

جنس دیافراگم

EPDM, NBR

جنس براکت

Steel Zn-coated