رگلاتورهای نقطه مصرف فلو متوسط سری UNISET

رگلاتور نقطه مصرف مدل UNISET SINGLE UNITS 

این نوع رگلاتور برای مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که تنها به یک نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.

مخصوص گازهای: C2H2, C3H8, O2, N2, H2, CH4, Ar, Ar Mix

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ گیج فشار خروجی/ شیر توپی

 

رگلاتور نقطه مصرف مدل UNISET FLOW 

فشار حروچی در این رگلاتور ثابت بوده و تنها تنظیم جریان (فلو) می باشد.

مخصوص گازهای: N2, H2 Ar Mix

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ فلومتر / شیر توپی

 

رگلاتور نقطه مصرف مدل UNISET DOUBLE UNITS 

این نوع رگلاتور برای مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که به سه نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.

مخصوص گازهای: O2 – C2H2 / O2 – C3H8

فشار خروجی: بنا به نوع گاز متفاوت می باشد ( مطابق با کاتالوگ )

تجهیزات جانبی: اتصال شلنگ/ گیج فشار خروجی/ شیر توپی / شعله خفه کن

 

 

رگلاتورهای نقطه مصرف صنعتی سری UNISET ساخت شرکت GCE آلمان

رگلاتور های نقطه مصرف سری UNISET در داخل گارگاه های صنعتی در انتهای خط و محل مصرف قرار می گیرند.

این رگلاتور ها قابلیت تنظیم فشار و فلوی خروجی را دارند. لازم به ذکر است این رگلاتورها برای فلوی متوسط مورد استفاده قرار میگیرد.

  • تک مرحله ای
  • مخصوص گازهای خنثی، اشتعال پذیر، اکسید کننده و ترکیبات گازی
  • ساخته شده جهت گازها تا گرید ۴.۰
  • جهت استفاده در مراکز صنعتی و جوش و ببررش
  • محصوص فلوی متوسط

این رگلاتور های نقطه مصرف به ۴ دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:

  • دسته اول UNISET SINGLE UNITS است و مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که تنها به یک نوع گاز در محل مصرف نیاز باشد.
  • دسته دوم UNISET FLOW است که فشار حروچی در این رگلاتور ثابت بوده و تنها تنظیم جریان (فلو) می باشد.
  • دسته سوم UNISET DOUBLE UNITS است.

از رگولاتور های دسته سوم  زمانی استفاده می شود که نیاز به ۲  نوع گاز به صورت همزمان در محل مصرف باشد.

نجوه تغییر فشار

تک مرجله ای

جنس بدنه

برنجی

جنس دیافراگم

EPDM, NBR

بیشترین فشار ورودی برای گاز اکسیژن

30bar

بیشترین فشار ورودی برای سایر گازها

40bar

جنس براکت

Steel Zn-coated