سیستم کنترل پانل اتوماتیک ( Switch - Over Box)

سیستم کنترل پانل اتوماتیک ( Switch – Over Box) ساخت شرکت GCE آلمان

این دستگاه در پانل های اتوماتیک با اتصال به دو شیر برقی و بنا به سیگنال دریافتی بر پایه فشار، جریان و وزن(برای گاز مایع) برای کنترل گاز مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

عملکرد اصلی این دستگاه اطمینان از تامین مستمر گاز می باشد.

هنگامی که یکی از سیلندرهای گاز میزان گاز آن رو به کاهش است و در شرایط بحرانی قرار می گیرد، این دستگاه با دستور به شیر های برقی جریان گاز را به سمت سیلندر گاز پر هدایت می کند.

ویژگی های این دستگاه

  • کاملا اتوماتیک
  • نصب و راه اندازی آسان
  • امکان ارسال سیگنال هشدار
  • امکان ارسال سیگنال به اتاق کنترل