سیستم مرکزی انتقال گاز

سیستم مرکزی انتقال گاز اصلی ترین راه حل شرکت رایتک می باشد. در زمان استفاده از گازهای خالص و فوق خالص نکات بسیار مهمی می بایست در نظر گرفته شود: حفظ خلوص گاز نگهداری صحیح و ایمن سیلندرهای گاز در محیط مجزا تامین بی قفه گاز جهت مصارف بالا امکان نظارت دقیق فرآیند انتقال گاز حفظ ایمنی محیط و کاربران امکان تنظیم فشار در نقاط مصرف

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر