سیستم مرکزی انتقال گاز

سیستم مرکزی انتقال گاز

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

سیستم مرکزی انتقال گاز اصلی ترین راه حل شرکت رایتک می باشد. در زمان استفاده از گازهای خالص و فوق خالص نکات بسیار مهمی می بایست در نظر گرفته شود: حفظ خلوص گاز، نگهداری صحیح و ایمن سیلندرهای گاز در محیط مجزا و تامین بی قفه گاز جهت مصارف بالا. سیستم مرکزی انتقال گاز امکان نظارت دقیق فرآیند انتقال گاز را همه با حفظ ایمنی محیط یرای کاربر فراهم نماید.

مزایای این سیستم شامل: 

  • تامین بدون وقفه گاز با استفاده از پانل رگولاتورهای Change Over
  • امکان تنظیم دقیق فشار در محل مصرف با استفاده از رگولاتور های Point of Use مستقل از مصارف دیگر
  • امکان تشخیص سیلندرهای خالی و تعویض به موقع آنها با استفاده از سیستم‌های هشدار دهنده (Alarm Box)
  • تثبیت و عدم تغییر درجه خلوص گازها در طول مسیر از محل تامین تا نقطه مصر

مقالات بیشتر