گارانتی و خدمات پس از فروش

تعهدات گارانتی محصولات شرکت مهندسی بازرگانی رایتک پویا:

شرکت رایتک متعهد می گردد که محصولات را بدون هیچگونه نقص و ایراد فنی و مطابق با استانداردهای کیفیت متناسب با هر یک از محصولات به مشتری تحویل دهد. بنابراین، به محض دریافت محصولات، نماینده کنترل کیفیت مشتری می بایست محصولات را از نظر استاندارد کیفیت (بر اساس توافق بعمل آمده بین دو طرف) مورد ارزیابی قرار دهد. در صورتی که هرکدام از محصولات و یا قطعه ای از محصولات با استانداردهای کیفیت تطابق نداشته باشد، شرکت رایتک موظف است آن محصول و یا آن قطعه را که با استانداردها تطابق ندارد، به صورت رایگان و در کمترین زمان ممکن تعویض یا تعمیر نماید.

همچنین، تمامی مطالبات و شکایات مشتری در مورد محصولات، باید بصورت کتبی ارسال شده و شکایات شفاهی مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. مدت زمان ارسال شکایات نیز حداکثر تا یک سال پس از تاریخ دریافت محصولات می باشد.

 

گارانتی تعویض و تعمیر شامل موارد ذیل نخواهد بود:

* تمام شدن دوره گارانتی محصولات

* خرابی به علت استفاده نادرست از محصولات، سهل انگاری و یا حوادث غیرمترقبه مانند حوادث ناشی از برق، آب، آتش و …

* تعمیر نادرست توسط مشتری و خرابی بر اثر دستکاری محصول

* استفاده از محصولات بر خلاف دستورالعمل همراه محصول و یا دستورالعمل صادر شده توسط شرکت رایتک

* تعمیرات و بازدیدهای دوره ای و جایگزینی یا تعمیر قطعات به علت فرسودگی طبیعی

* آسیب های فیزیکی، فشارها و فلوهای بیش از حد مجاز و … وارد شده به محصولات

* آسیب های ناشی از هر گونه تغییر ظاهری

* هرگونه آسیب ناشی از تغییر محل استفاده، تنظیم و یا تغییر در تجهیزات بدون گرفتن موافقت کتبی اولیه از شرکت رایتک

* نصب یا استفاده تجهیزات به روشی که با استانداردهای فنی و ایمنی UK و EEC مطابق نباشد

* اتصال به منبع ولتاژ یا منبع گازی نامناسب

* استفاده از تجهیزات در اتصال با تجهیزات جانبی، محصولات و یا تجهیزات اضافی که مورد تایید نمی باشند

 

خدمات پس از فروش شرکت مهندسی بازرگانی رایتک پویا:

شرکت رایتک، با انجام اقدامات زیربنایی و آموزش کارکنان، زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب برای تمامی گروه های محصولات خود را فراهم نموده است و با ایجاد زیرساختهای لازم به منظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام بر می دارد.