گارانتی و خدمات پس از فروش

شرایط گارانتی

 

شرکت مهندسی بازرگانی رایتک پویا متعهد می گردد:

*  تمامی محصولات و خدمات قابل ارائه در حوزه فعالیت این شرکت، مطابق با مشخصات فنی توافق شده و شرایط و مفاد قرارداد فروش و خدمات مربوطه می باشد و برای اهداف کاربری مشخص شده توسط شرکت رایتک قابل استفاده خواهد بود؛

*   تمامی محصولات و خدمات بدون آسیب، بدون نقص و بدون ایراد در تولید، طراحی، متریال و ساخت ارائه خواهند شد؛

 در مورد خدمات قابل ارائه، از کارشناسان خبره، آموزش دیده و دارای مهارت لازم در حوزه مرتبط استفاده می شود.

 

با توجه به تعهدات فوق الذکر، شرایط گارانتی تمامی محصولات و خدمات به شرح ذیل می باشد:

*  مدت دوره گارانتی تمامی محصولات و خدمات شرکت رایتک: 12 ماه پس از تاریخ تحویل کالا و خدمات به مشتری***

(*** تاریخ تحویل کالا ——> تاریخ تحویل محصولات در محل تحویل تعیین شده در قرارداد و اخذ رسید از نماینده مشتری

تاریخ تحویل خدمات —–> تاریخ اتمام کار خدمات و تایید صورتجلسه تحویل، نصب و راه اندازی توسط مشتری )

*  در صورتی که خرابی و نقص اعلام شده از سوی مشتری، ناشی از ایراد در طراحی (طراحی پایه سازنده و یا طراحی مورد توافق طرفین در قرارداد) و استفاده از متریال بدون کیفیت و ساخت نامناسب باشد، شرکت رایتک متعهد می گردد، محصولات و خدمات ارائه شده ی دارای نقص و خرابی را بدون اخذ هزینه از مشتری و در اسرع وقت، تعمیر و یا تعویض نماید؛

*  هرگونه ایراد و نقص در محصولات و خدمات تحویل شده، می بایست به صورت کتبی در مدت زمان مقرر، به واحد خدمات پس از فروش این شرکت اعلام گردد؛

*  همکاری مشتری در خصوص برگرداندن کالای معیوب و هماهنگی بازدید از محل نصب و راه اندازی مورد نیاز می باشد؛

*  تجهیزاتی که با گازهای خورنده، سمی و قابل اشتعال سر و کار دارند، می بایست قبل از ارسال و یا بازدید واحد خدمات پس از فروش، توسط مشتری پرج و پاکسازی کامل شوند؛

*  سرویس های دوره ای در طول زمان گارانتی باید به صورت مرتب انجام شده باشند.

 

در هر کدام از موارد ذیل، شرایط گارانتی محصولات و خدمات باطل خواهد شد:

*  سهل انگاری و حفاظت محیطی ناکافی و استفاده از تجهیزات و محصولات خارج از هدف کاربردی مشخص شده آن؛

*  استفاده از محصول در شرایط محیطی، دمایی و فشاری نامنطبق با مشخصات فنی آن؛

*  آسیب های فیزیکی و ظاهری ناشی از شرایط نامناسب استفاده، نصب، جابجایی و نگهداری محصول؛

*  نصب، راه اندازی، تعمیرات و سرویس دوره ای توسط افرادی که از نمایندگان شرکت رایتک نیستند؛

*  نصب، راه اندازی و یا استفاده از تجهیزات به روش غیر منطبق با استانداردهای فنی و ایمنی و دستورالعمل های کار با تجهیزات؛

*  هرگونه آسیب ناشی از تغییر محل استفاده، تغییر تنظیمات و تغییر در تجهیزات و طراحی سیستم بدون اخذ تأییدیه شرکت رایتک؛

*  اتصال تجهیزات به منبع ولتاژ یا منبع گازی نامناسب، عدم اتصال به ارت و عدم استفاده از تجهیزات جانبی، محصولات و تجهیزات اضافی مورد تأیید شرکت رایتک؛

*  حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، حوادث ناشی از برق، آب، آتش، … و یا هر گونه مورد دیگری که خارج از کنترل و مسئولیت شرکت رایتک باشد.