شعله خفه کن مخصوص منیفولدهای فشاربالا مدل DIMAX/SIMAQX

شعله خفه کن مخصوص منیفولدهای فشاربالا مدل DIMAX/SIMAX ساخت شرکت GCE آلمان

این دسته از شعله خفه کن ها و یا به عبارتی Flashback Arrestors برای منیفولد های فشار بالا در خروجی پانل ها مورد استفاده قرار می گیرند.

این نوع از شعله خفه کن ها به دو وسته تقسیم می شوند:

  • DEMAX که سایز وروده و خروجی آن ۱/۲ اینچ می باشد.
  • SIMAX که سایز ورودی و خروجی آن ۱ اینچ می باشد.

فشار کاری این شعله خفه کن برای گاز اکسیژن ۱۵ بار و برا گازهای قابل استعال ۵ بار می باشد.