شیر افزایش سیلندر گاز سری MANYFLOW

شیر افزایش سیلندر گاز سری MANYFLOW 

این شیر ها برای افزایش تعداد سیلندرهای گاز در ورودی انواع پانل های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

خروجی این شیر به ورودی پانل ها وصل شده و سیلندرهای گاز از طریق شلنگ های قابل انعطاف به ورودی شیر افزایش سیلندر متصل می شوند.

این شیر دارای سه ورودی بوده، که در هر ورودی یک شیر توپی برای قطع و وصل کردن گاز هر یک از سیلندرها طراحی شده است.

این شیر قابلیت تحمل فشار گاز تا ۳۰۰ بار را دارد.

قابل استفاده برای تمام گازهای صنعتی می باشد.