شیر فشار بالای توپی مخصوص استیلن

شیر فشار بالای توپی مخصوص استیلن ساخت شرکت GCE آلمان

از این شیر ها در تجهیزات صنعتی مخصوص کاز استیلن، بخصوص در پانل های صنغتی گاز استیلن مورد استفاده قرار می کیرد.