عملیات پرج داخلی

عملیات پرج داخلی

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

در این فیلم آموزشی با دلیل و نحوه‌ی انجام پرج داخلی آشنا خواهید شد. عملیات پرج داخلی در زمان تعویض و نصب سیلندر گاز جهت حفظ خلوص گاز و رعایت ایمنی انجام می‌گردد. در صورتی که گاز مورد استفاده سمی یا خورنده باشد، می‌بایست عملیات پرخ خارجی انجام شود که در فیلم‌های آموزشی بعدی با آن آشنا خواهید شد.

مقالات بیشتر