عملیات پرج داخلی

در این فیلم آموزشی با دلیل و نحوه‌ی انجام پرج داخلی آشنا خواهید شد. عملیات پرج داخلی در زمان تعویض و نصب سیلندر گاز جهت حفظ خلوص گاز و رعایت ایمنی انجام می‌گردد. در صورتی که گاز مورد استفاده سمی یا خورنده باشد، می‌بایست عملیات پرخ خارجی انجام شود که در فیلم‌های آموزشی بعدی با آن آشنا خواهید شد.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر