اخبار2020-04-27T15:05:54+04:30

اخبار

در این بخش اخبار و اتفاقات مربوط به شرکت رایتک پویا در اختیار شما قرار می گیرد. همچنین اخبار مربوط به صنایع مرتبط با موضوع کاری رایتک پویا در این بخش منتشر می گردد.

خبرها

دستورالعمل بهداشتی، ویروس کرونا، رایتک پویا

دستورالعمل بهداشتی پرسنل برای حضور در دفتر شرکت مهندسی بازرگانی رایتک پویا پرسنل هر سازمان و شرکتی جزء سرمایه های اصلی آن سازمان و شرکت بوده و سلامت آن ها حائز اهمیت است.با حضور و شیو