گازها2020-01-23T22:07:52+03:30

گازها

رگولاتورهای سر کپسولی بر اساس مکانیزم تنظیم فشار به دو دسته تک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم بندی می شوند. رگولاتور های تک مرحله ای برای کاربردهای عمومی قابل استفاده می باشند در حالی که رگولاتورهای دو مرحله ای برای فشار خروجی پایین تر و بدون تغییر مناسب هستند

مقاله ها

گاز آرگون

گاز آرگون (Ar) گاز آرگون در سال 1894 توسط سر ویلیام رامسی و لرد جان ریلی کشف شد. آرگون در جدول تناوبی با نماد Ar و عدد اتمی 18 نشان داده می شود. این گاز ، جزو گروه گازهای نجیب بوده و د

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن (H2) هیدروژن دارای کاربردهای بسیار در انواع صنایع است. این ماده توسط هنری کاوندیش در سال 1766 کشف شد. هیدروژن سبکترین عنصر شیمیایی در جدول تناوبی است که با حرف H و عدد اتمی