نحوه عملکرد رگلاتور تک مرحله ای

رگلاتور تک مرحله ای
در این فیلم آموزشی با نحوه کاهش فشار در رگلاتور تک مرحله ای آشنا خواهید شد. آشنایی با تاثیر تغییر فشار ورودی بر روی فشار خروجی رگلاتور یکی از مهم ترین مسائل در استفاده از رگلاتور های گاز می باشد.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر