نحوه عملکرد رگلاتور دو مرحله ای

رگلاتور دو مرحله ای
در هنگام استفاده از رگلاتور، زمانی که ثبات فشار خروجی برای کاربران اهمیت دارد، استفاده از رگلاتور دو مرحله ای پیشنهاد می گردد. در رگلاتور دو مرحله ای فشار خروجی رگلاتور، مستقل از تغییرات فشار ورودی است. عملکرد رگلاتور دو مرحله ای در واقع مانند دو رگلاتور تک مرحله ای است که به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر