پی پی ام (ppm)

در این فیلم آموزشی با تعریف کلی پی پی ام و نحوه محاسبه آن در گازهای ترکیبی آشنا خواهید شد. شایان ذکر است جهت ساخت گازهای ترکیبی با غلظت های کم، از پی پی ام استفاده می شود و در صورتی که غلظت گازها زیاد باشد معمولا از درصد حجمی جهت بیان غلظت گازها استفاده می شود.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر