قفسه نگهداری سیلندرگاز - Gas Cylinder Containers

قفسه نگهداری سیلندرگاز – Gas Cylinder Containers ساخت شرکت DUPERTHAL آلمان

قفسه نگهداری سیلندرگاز – Gas Cylinder Containers برای نگهداری سیلندرهای گاز و یا محل اتاق گاز در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرند.

ویژگی این کابینت ها:

  • این قفسه ها در سایز ها و ابعاد گوناگونی قابل تامین است
  • امکان ایجاد طبقات در سایز های مختلف در داخل این قفسه ها وجود دارد.
  • امکان اتصال قفسه های نگهداری سیلندر به زمین
  • دارای سطح گالوانیزه مطابق با استاندارد EN ISO 1461