کاتالوگ تیوب دتکتور

تیوب دتکتور (Detector Tube) یا همان لوله های آشکار ساز، یک روش سریع، آسان و دقیق برای اندازه گیری گازهای هدف می باشد. برای استفاده از این تیوپ دتکتورها از پمپ های مخصوص تیوپ دتکتور استفاده می شود. این لوله های آشکار ساز یک روش اندازه گیری ساده برای تشخیص غلظت گاز سمی در نمونه های هوا می باشد.