کاتالوگ فنی DUEPERTHAL

در این صفه می توانید کاتالوگ محصولات شرکت DUEPERTHAL را دانلود کنید.

برای سهولت دانلود و دسترسی آسان، کاتالوگ ها بر اساس محصولات به شرح زیر دسته بندی شده اند:

 

کابینت های ایمنی نگهداری مواد قابل اشتعال (سری Classic)

6.95MB) PDF)

کابینت های ایمنی نگهداری مواد قابل اشتعال (سری UTS)

4.90MB) PDF)

کابینت های ایمنی نگهداری مواد شیمیایی (Acid Line)

420KB) PDF)

536KB) PDF)

کابینت های ایمنی نگهداری مواد شیمیایی سمی (Toxic)

197KB) PDF)

کابینت های ایمنی نگهداری سیلندر گاز (Pressurized Gas Cylinder)

2.83MB) PDF)

کابینت های ایمنی نگهداری مواد ترکیبی (سری HSC)

5.21MB) PDF)

 

لینک های مرتبط:

محصولات: کابینت های ایمنی