دستگاه MRI


در حالی که اکثر افراد هلیم را به عنوان گازی جهت پر کردن بادکنک یا بالون می شناسند. این گاز استفاده های بسیار زیادی در صنایع مخلتف دارد.
هلیم پایین ترین دمای جوش یا میعان را در میان عناصر دارد و تنها عنصری است که در شرایط نرمال به هیچ عنوان تبدیل به جامد نمی شود حتی در صفر مطلق. دمای جوش این گاز 4 کلوین (منفی 269 درجه سانتی گراد است) است. همچنین این گاز خنثی است و می توان گفت با هیچ عنصری واکنش نمی دهد.

در دستگاه های MRI آهن رباهای ابر رساناها مورد استفاده قرار می گیرند. جهت تولید خاصیت ابر رسانایی نیاز به دمای بسیار پایین است. این نیازها، هلیم مایع را با توجه به خواص منحصر به فردش تنها گزینه جهت استفاده در دستگاه MRI می سازد. در هر دستگاه MRI حدودا 1700 لیتر هلیم مایع وجود دارد.

در این دستگاه مطمانا نمیتوان از نیروژن یا یخ خشک استفاده کرد، زیرا نیروژن توانایی سرما سازی هلیم را ندارد. دی اکسید کربن نیز به دلیل جامد بودن، واکنش پذیر بودن و همچنین دمای جوش بالا نمی تواند جایگزین مناسبی برای هلیم باشد.