گوجه فرنگی قرمز

چگونه گوجه فرنگی قرمز می شود؟

برخلاف عقیده عموم مردم، فضای گلخانه محل مناسبی برای رسیدن و قرمز شدن گوجه نمی باشد. برخلاف بسیاری از میوه ها و سبزیجات گوجه با نور مستقیم آفتاب دیرتر می رسد. بنابراین درصورت تابش بیش از اندازه خورشید بر روی گوجه، زمان رسیدن آن عقب افتاده و پوست گوجه نیز ضخیم تر می شود.

دما عامل دیگر در رسیدن گوجه می باشد. هرچقدر محیط پرورش گوجه گرم تر باشد سرعت قرمز شدن آن زیاد می شود و بالعکس هرچه قدر دما پایین تر باشد گوجه مدت زمان طولانی تری سبز خواهد ماند.

29tomato1-superJumbo

عامل سوم و یکی از مهم ترین عامل ها در قرمز شدن گوجه گاز “اتیلن” است. این گاز در بسیاری از صنایع کشاورزی جهت رسیدن(قرمز شدن) گوجه و سایر میوه ها و سبزیجات مانند موز، هلو، آواکادو و…  مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از تولید کننده ها زمانی که گوجه سبز است آن را برداشت کرده و جهت فروش به انبار بازارها منتقل می کنند. با این کار از له شدن و خراب شدن گوجه ها در زمان حمل جلوگیری بعمل می آید. سپس قبل از روانه شدن محصول به بازار بوسیله تزریق گاز اتیلن در محیط انبار، گوجه ها قرمز می شوند.

همچنین به صورت طبیعی گوجه قرمز از خود اتیلن متساعد می کند. همچنین اتلین از میوه های رسیده مانند موز نیز متساعد می شود. بنابراین با قرار دادن یک موز رسیده در کنار گوجه های سبز، می توان گوجه ها را قرمز کرد.