Blanketing

مخازن ذخیره سوخت جزء جدایی ناپذیر صنعت پتروشیمی می باشند. زمانی که در مورد سوخت صحبت میکنیم اولین نکته ای که باید در هنگام نگهداری و یا حمل و نقل سوخت بدان توجه نمود رعایت اصول ایمنی به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه ناگوار و خسارت بار است. با توجه به نکته فوق مهمترین مسئله در مخازن ذخیره سوخت جلوگیری از انفجار و آتش سوزی است. همانگونه که مستحضر هستید آتش سوزی در صورت وجود سه جز یعنی سوخت، اکسیژن و منبع انفجار (جرقه و…) ممکن خواهد شد و بدینترتیب جهت جلوگیری از انفجار یا آتش سوزی لازم است حداقل یکی از اجزای فوق حذف گردد.
در فضای بالای مخازن ذخیره سوخت مسقف (ثابت) بخارات سوخت و هوا (سوخت + اکسیژن) با هم در تماس هستند. همچنین تمامی مخازن از نظر الکتریسیته به زمین متصل هستند اما از الکتریستیه ساکن موجود در سیستم و محلول نمیتوان جلوگیری کرد. بنابراین در چنین مخازنی سوخت و الکتریسیته قابل حذف نیستند. تنها عاملی که در مخزن قابل کنترل است اکسیژن یا هوای موجود درون مخزن است.
فرآیند Blanketing :
یکی از روش ها جهت جلوگیری از انفجار در مخازن، خنثی سازی فضای بالای مخزن است. بدین منظور از فرآیندی که به Blanketing مشهور است استفاده میشود. در فرآیند Blanketing یک گاز خنثی در فضای خالی مخزن تزریق شده و بدینترتیب با تزریق گاز فوق عملیات خنثی سازی انجام می شود. نیتروژن گازی است خنثی، در دسترس و ارزان به همین دلیل این گاز بهترین گزینه جهت استفاده در فرآیند Blanketing است. در مخزن ذخیره سوخت، نیتروژن جایگزین هوای درون مخزن شده و میتوان گفت که احتمال آتش سوزی درون تانک به صفر رسیده و همچنین با حذف اکسیژن و رطوبت در تانک های ذخیره با روش Blanketing ضمن اینکه از انفجار جلوگیری شده با این روش مانع از خوردگی مخزن خواهیم شد.
در فرآیند Blanketing می توان از گازهای دی اکسید کربن (〖CO〗_2) یا آرگون (Ar) نیز استفاده کرد. اما دی اکسید کربن گازی واکنش پذیر است و آرگون نیز حدودا پنج برابر گران تر از نیتروژن است به همین دلیل در اکثر موارد از نیتروژن جهت فرآیند Blanketing استفاده می شود. بنابراین با توضیحات گفته شده در بالا با خنثی سازی محیط مخزن و حذف اکسیژن و رطوبت، تمامی نیازهای ایمنی و کیفیت بوسیله Blanketing قابل دست یابی خواهد بود.
Blanketing نه تنها در صنعت پتروشیمی بلکه در صنایع غذایی، داروسازی و دیگر صنایع مرتبط نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از این فرآیند در کنار تانک های ذخیره در خط تولید، لوله های انتقال و حتی حمل و نقل مواد نیز استفاده میشود.
خنثی سازی می تواند در مخزن هایی با ظرفیت های مختلف صورت پذیرد(بطری های کوچک مواد غذایی تا تانک های چند میلیون گالنی). دو نکته در نگهداری مواد در مخازن از اهمیت بسزایی برخوردار است:
حفظ کیفیت مواد (این نکته در صنایع غذایی و دارویی اهمیت بیشتری دارد)
افزایش سطح ایمنی محل نگهداری مواد

این متن در حال تکمیل است