گرید بندی گازهای خالص

گریدبندی گازهای خالص

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

گاز خالص به گازی گفته می شود که مقدار ناخالصی موجود در آن از ۰.۰۱ درصد حجمی یا ۱۰۰ppm فراتر نرود. هرچه قدر مقدار ناخالصی در گازها کمتر باشد، هزینه خرید آن ها بیشتر است. تمامی گازها در زمان تولید می بایست یک گواهی آنالیز همراه خود داشته باشند. در این گواهی آنالیز خلوص یا گرید گاز و درصد حجمی ناخالصی در آن مشخص می شود. گازی که ناخالصی آن فراتر از ۱۰۰ppm باشد اصطلاحا گازهای صنعتی یا Technical Gas نامیده می شوند. گازی که مقدار ناخالصی آن فراتر از ۰.۰۰۰۰۵ در صد حجمی یا ۰.۵ppm نباشد، گازهای فوق خالص نامیده می شوند. هیچگاه امکان تولید گاز، با خلوص ۱۰۰% حجمی وجود ندارد.

 گازهای خالص استفاده ی گسترده ای در صنایع مختلف دارند. این گازها اغلب در آزمایشگاه های آنالیز و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این فیلم آموزشی با نحوه گرید بندی این گازها بر اساس خلوص درصد حجمی آشنا خواهید شد.

مقالات بیشتر