گرید بندی گازهای خالص

گازهای خالص استفاده ی گسترده ای در صنایع مختلف دارند. این گازها اغلب در آزمایشگاه های آنالیز و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این فیلم آموزشی با نحوه گرید بندی این گازها بر اساس خلوص درصد حجمی آشنا خواهید شد.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر