کابینت های ایمنی نگهداری مواد اسید و باز سری ACID Line

کابینت های ایمنی نگهداری مواد اسید و باز سری ACID Line در سازهای مختلف قابل تامین است.

  • جدول کامل ابعاد در کاتالوگ موجود است.

کابینت های ایمنی نگهداری مواد اسید و باز سری ACID Line ساخت شرکت DUPERTHAL آلمان

کابینت های ایمنی نگهداری مواد اسید و باز برای نگهداری محلول هایی که خاصیت اسیدی و خورنده دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

کابینت های ویژه مقاوم نسبت به ترکیبات شیمیایی، تمامی الزامات انبارش مواد دارای خواص خورندگی را برآورده می سازد.

مدل های ACID UTS به دلیل طراحی خاص و کم حجم آنها، بطور ویژه برای آزمایشگاه های کوچکی که محدودیت های فضای فیزیکی دارند مناسب هستند.

ویژگی این کابینت ها:

  • سینی های کشویی روبه بیرون ساخته شده از جنس پلی اتیلن یا پلی پروپیلن
  • بدنه بیرونی و داخلی مقاوم نسبت به خراش، ضربه و سایش از جنس از صفحات دکوری پوشش داده شده با رزین ملامین با قطر حداقل ۱۹ میلی متر
  • بطور معمول لولای بازشونده درب به سمت چپ است. اما در مدل های ACID UTS ST لولای بازشونده درب به سمت راست است.
  • در صورت نیاز، درب های بازشونده به سمت چپ و راست نیز بدون هزینه اضافی قابل سفارش گذاری است.