برچسب سیلندر گاز

برچسب سیلندر گاز

برچسب گاز: گازها خطرات بسیار زیاد و گسترده ای دارند. حتی گازهای خنثی مانند نیتروژن در غلظت های بالا می توانند باعث خفگی و مرگ شوند. همچنین گازها با فشار بالا در سیلندر نگهداری می شوند و این فشار بالا به تنهایی می تواند باعث خسارات جبران ناپذیری شود. به همین دلیل همواره ارائه اطلاعات …

برچسب سیلندر گاز ادامه »