رگلاتور سرکپسولی

نصب رگلاتور بر روی سیلندر گاز

در این ویدیئو با نحوه نصب صحیح رگلاتور بر روی سیلندر گاز آشنا خواهید شد. توجه به این نکات جهت حفظ سلامتی خود و کارکرد صحیح رگلاتور بسیار حائز اهمیت است.