بازکردن رگلاتور

تعویض سیلندر گاز و باز کردن رگلاتور

در این فیلم آموزشی با نحوه جدا کردن ایمن رگلاتور از سیلندر گاز آشنا خواهید.